• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

soğurganlık

Türkçe - İngilizce

SOĞURGANLIK = (soğurganlık nedir; soğurganlık ne demek; soğurganlık İngilizcesi) (fizik) Bir madde veya enerjiyi soğurma gücü, yeteneği.

SOĞURGANLIK = (soğurganlık nedir; soğurganlık ne demek; soğurganlık İngilizcesi) Absorbans.

SOĞURGANLIK = (soğurganlık nedir; soğurganlık ne demek; soğurganlık İngilizcesi) Bir yüzeye vuran ışınım erkesinin yüzeyce soğurulan bölüğünün ölçüsü.

soğurganlık = absorbans [öz Türkçe - eski terim]

soğurganlık = absorptivite [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms