• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

smooth

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3026

havacılık

SMOOTH = [smu: d] adjective
1 düz, düzgün * eşanlamlı : even, level, plane, horizontal, flat; regular * karşıtanlamlı : uneven, rough
İngilizce örnek : I don't want a rough table; you must make the wood smooth.
Türkçe çevirisi : Pürüzlü bir masa istemiyorum, ahşabını düz yapmalısın.
İngilizce örnek : The stones in the river are round and smooth.
Türkçe çevirisi : Nehirdeki taşlar yuvarlak ve düzgün.
2 sarsıntısız * eşanlamlı : still, calm
İngilizce örnek : Hydraulic suspension gives you a very smooth ride.
Türkçe çevirisi : Hidrolik süspansiyon size çok sarsıntısız (konforlu) bir sürüş sunar.
3 (tat) hoş
İngilizce örnek : This coffee is smooth and rich.
Türkçe çevirisi : Bu kahvenin tadı hoş ve zengin.
4 akıcı * eşanlamlı : flowing, fluent, easy, facile
¤ verb
düzlemek * eşanlamlı : level, plane, flatten, iron
İngilizce örnek : He used a rasp to smooth the surface of the table.
Türkçe çevirisi : Masanın yüzeyini düzlemek için bir planya kullandı.

1: 0 ms