• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

slight

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2641

SLIGHT = [slayt] adjective
1 ince, narin, zayıf * eşanlamlı : slim, slender
İngilizce örnek : She is slight in figure.
Türkçe çevirisi : O, vücutça narin.
2 ufak, önemsiz, hafif * eşanlamlı : small, little, inconsiderable, light, minor; insignificant, unimportant, trivial, trifling * karşıtanlamlı : considerable, major
İngilizce örnek : He made a slight mistake.
Türkçe çevirisi : Ufak bir hata yaptı.
İngilizce örnek : He made a slight movement, and this frightened the bird.
Türkçe çevirisi : Hafif bir harekette bulundu ve bu kuşu ürküttü.
İngilizce örnek : He is such a bad-tempered boss that he often shouts at employees for the slightest error.
Türkçe çevirisi : O kadar huysuz bir patron ki en basit hata yüzünden çalışanlarına bağırır.
İngilizce örnek : There was a slight decrease in her weight.
Türkçe çevirisi : Kilosunda hafif bir azalma oldu.
¤ verb
önemsememek, hor görmek, küçümsemek * eşanlamlı : ignore, disregard, insult, affront, scorn

1: 0 ms