• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sleight

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 43787

SLEIGHT = [sleyt] noun
el çabukluğu, marifet
* sleight of hand = el çabukluğu
İngilizce örnek : The cardsharp made his fortune through sleight of hand.
Türkçe çevirisi : Hileci kumarbaz el çabukluğu ile kendine bir servet yaptı.

1: 0 ms