• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

skinny

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 21307

SKINNY = ['skini] adjective
bir deri bir kemik, sıska * eşanlamlı : thin, lean, scrawny, gaunt * karşıtanlamlı : fat
İngilizce örnek : The beggar was so skinny that you could see his bones.
Türkçe çevirisi : Dilenci o kadar sıskaydı ki kemiklerini görebiliyordun.

SKINNY nasıl okunur, okunuşu /'skini/ sıfat

1: 0 ms