• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

skill

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2461

inşaat

toplumbilim

SKILL = [skil] adjective
beceri, ustalık * eşanlamlı : skilfulness, proficiency, expertise, ability, talent, faculty, cleverness, aptitude
İngilizce örnek : He was admired for his skill as a pianist.
Türkçe çevirisi : Piyanist olarak becerilerine hayranlık duyuldu.
İngilizce örnek : Painting needs a lot of skill.
Türkçe çevirisi : Resim yapmak çok yetenek ister.
İngilizce örnek : I am confident of your skill in handling staff.
Türkçe çevirisi : Personelle uğraşma becerinden eminim.

1: 0 ms