• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sivil

Türkçe - İngilizce

SİVİL = (sivil nedir; sivil ne demek; sivil İngilizcesi) 1. Askerî olmayan: Sivil savunma. 2. Asker sınıfından olmayan (kimse). 3. Özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi): «Arkasında siyah şayaktan bir sivil elbise vardı.» - R. N. Güntekin. 4. Üniforma veya özel giysi giymemiş olan (kimse): «Çoğunlukla sivil insanları yadırgardım.» - F. R. Atay. 5. a. Resmî olmayan giysi: «Hatta mektebi bitirebilmesinde biricik amil, bir avukatın yazıhanesinde saklı sivillerini giydi ve fırladılar.» - N. F. Kısakürek. 6. a. Sivil polis. 7. argo Çıplak, çırılçıplak.

SİVİL = (sivil nedir; sivil ne demek; sivil İngilizcesi) 1. Siğil. 2. Sivilce.

1: 0 ms