• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sitemli

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 21546

SİTEMLİ = (sitemli nedir; sitemli ne demek; sitemli İngilizcesi) Sitem taşıyan: «Ruhsar tatlı ama sitemli bakışıyla susturmasa bacı daha kim bilir ne kadar konuşacak.» -A. İlhan.

1: 5 ms