• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shuffle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 27045

SHUFFLE = ['şafıl] verb
(oyun kâğıdı) karıştırmak, karmak * eşanlamlı : mix, jumble
İngilizce örnek : The dealer shuffled the cards carefully.
Türkçe çevirisi : Kâğıt dağıtıcısı kâğıtları dikkatle kardı.

SHUFFLE nasıl okunur, okunuşu /'şafıl/ eylem

1: 0 ms