• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

show

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 401

ana kullanım 1

01. göstermek 02. sergilemek 03. teşhir etmek 04. gösterilmek 05. kanıtlamak 06. ispat etmek 07. sergilenmek 08. görünmek 09. görülmek 10. gözükmek 11. belirmek 12. göze çarpmak 13. belli olmak 14. satışa çıkarmak 15. açıklamak 16. belli etmek 17. dışarı vurmak 18. film oynatmak 19. gezdirmek 20. ibraz etmek 21. ihsas etmek 22. izhar etmek 23. ortaya çıkarmak 24. oynatmak 25. öğretmek 26. sezdirmek 27. anlatmak 28. arz etmek 29. belirtmek 30. delalet etmek 31. dışa vurmak 32. etmek 33. gösterimde olmak 34. gününü göstermek 35. ikame etmek 36. ilan etmek 37. ispatlamak 38. kendini göstermek 39. meydana çıkarmak 40. oynamak 41. renk vermek 42. sahnelemek 43. seyrettirmek 44. tutmak 45. yansıtmak 46. yapmak

ana kullanım 2

01. görünüş 02. gösteriş 03. sergi 04. teşhir 05. gösteri 06. oyun 07. temsil 08. şov 09. fırsat 10. program 11. izlence 12. 13. girişim 14. revü 15. olanak 16. kuruluş 17. alayiş 18. arz 19. caka 20. çalım 21. eser 22. fiyaka 23. gösterme 24. işaret 25. mükemmel gösteri 26. müsamere 27. numara yapma 28. nümayiş 29. sunu 30. şatafat 31. takdim 32. temaşa 33. teşhir yeri 34. eğlence izlencesi 35. görünç 36. göster 37. gösterim 38. nişane 39. varyete 40. başarı 41. bu kişi ile ilişkili 42. çelim 43. dış görünüş 44. emniyet lambası alevi üzerinde teşekkül eden hale 45. görüne 46. gösterilecekler 47. gözükme 48. halka açık eğlence 49. ilgi 50. imkân 51. numara 52. sergileme 53. seyir 54. sonuç 55. sükse 56. şans 57. yapmacık 58. yükümlülük

1: 0 ms