• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ship

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1350

ad / noun 2

ad / noun 6

eylem / verb 02

eylem / verb 04

eylem / verb 06 – nautical

eylem / verb 09 – ships

eylem / verb 10 – commerce

SHIP = [şip] noun
gemi, vapur
İngilizce örnek : Ships carry either passengers or goods.
Türkçe çevirisi : Gemiler ya yolcu ya yük taşır.
İngilizce örnek : The ship sank.
Türkçe çevirisi : Gemi battı.
İngilizce örnek : The captain is on the ship at the moment.
Türkçe çevirisi : Kaptan şu anda gemide.
¤ verb
(bir yere mal) göndermek; gemiyle göndermek
İngilizce örnek : Four drums that were shipped by airplane were damaged.
Türkçe çevirisi : Uçakla gönderilen dört davul hasar gördü.
İngilizce örnek : We ship all our goods by rail.
Türkçe çevirisi : Bütün mallarımızı demiryolu ile göndeririz.
İngilizce örnek : Slaves were shipped to America to be sold.
Türkçe çevirisi : Köleler satılması için Amerika’ya gemiyle gönderildi.

1: 0 ms