• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shed

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5553

ana kullanım 1

01. dökmek 02. saçmak 03. akıtmak 04. kan akıtmak 05. çıkarmak 06. atmak 07. boşaltmak 08. derisini atmak 09. gömlek değiştirmek 10. içine geçirmemek 11. içine sızdırmamak 12. kurtulmak 13. neşretmek 14. tüy dökmek 15. çıkarıp atmak 16. -den kurtulmak 17. etrafa yaymak 18. ışık tutmak 19. sıyrılmak 20. sızdırmamak 21. tüy atmak 22. üstünden atmak 23. yaymak

ana kullanım 2

01. kulübe 02. baraka 03. sundurma 04. hangar 05. ahır 06. odunluk 07. ambar 08. liman ambarı

biyoloji

01. değiştirmek

demiryolu

01. depo

denizcilik

01. liman ambarı

fizik

01. şed

mimarlık

01. salaş

ormancılık

01. üstü kapalı depo

tarım

01. üstü kapalı depo

teknik

01. ağızlık 02. saçma

SHED = [şed] verb
1 dökmek, saçmak, akıtmak * eşanlamlı : spill, pour, drop, scatter
İngilizce örnek : Now it is winter and the trees are shedding their leaves.
Türkçe çevirisi : Şimdi kış ve ağaçlar yapraklarını döküyor.
2 yaymak * eşanlamlı : emit, radiate, diffuse, spread
¤ noun
baraka, kulübe * eşanlamlı : hut, shelter
İngilizce örnek : We have a tool shed behind our house.
Türkçe çevirisi : Evimizin arkasında bir alet barakamız var.
* shed crocodile tears = sahte gözyaşı dökmek

1: 0 ms