• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shape

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1387

denizcilik

havacılık

inşaat

SHAPE = [şeyp] noun
1 biçim, şekil * eşanlamlı : figure, form, outline, model
İngilizce örnek : All solids have a shape.
Türkçe çevirisi : Bütün katıların bir biçimi vardır.
İngilizce örnek : It has the shape of the letter 'S'.
Türkçe çevirisi : Onun S harfi gibi bir şekli var.
İngilizce örnek : You can keep your shoes from losing shape by using shoe trees.
Türkçe çevirisi : Ayakkabı içi kalıpları kullanarak ayakabılarınızın biçimlerinin bozulmasını önleyebilirsiniz.
İngilizce örnek : His latest paintings are a strange mixture of shapes and colours.
Türkçe çevirisi : Onun en son tabloları figür ve renklerin garip bir karışımı.
2 kalıp * eşanlamlı : mould, cast, form, pattern
3 form, kondisyon; durum * eşanlamlı : condition, state, health
İngilizce örnek : The business is in good shape.
Türkçe çevirisi : İş iyi durumda.
4 maske, kisve
¤ verb
1 biçimlendirmek, oluşturmak * eşanlamlı : form, model, fashion; mould, cast
2 uydurmak
* in shape = formda
İngilizce örnek : How do you keep in shape?
Türkçe çevirisi : Nasıl formda kalıyorsun?
* out of shape = 1 şekilsiz, şekli bozuk
İngilizce örnek : The hat is out of shape, someone has been sitting on it.
Türkçe çevirisi : Şapkanın şekli şemaili bozulmuş, birisi üzerine oturmuş.
2 formsuz
İngilizce örnek : I'm rather out of shape these days.
Türkçe çevirisi : Bu günlerde eyep formsuzum.
* take shape = biçimlenmek, gerçekleşmek
İngilizce örnek : The plan began to take definite shape.
Türkçe çevirisi : Plan kesin bir biçim almaya başladı.

1: 0 ms