• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shameful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16315

SHAMEFUL = ['şeymfıl] adjective
ayıp, utanç verici * eşanlamlı : disgraceful, humiliating, dishonourable, scandalous, infamous, scandalous
İngilizce örnek : There have been many shameful things in the history of man.
Türkçe çevirisi : İnsanlık tarihinde utanç verici birçok şey olmuştur.

SHAMEFUL = nasıl okunur, okunuşu /'şeymfıl/ sıfat

1: 0 ms