• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

seviye

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1778

yerbilim

SEVİYE = (seviye nedir; seviye ne demek; seviye İngilizcesi) bk. düzey.

SEVİYE = (seviye nedir; seviye ne demek; seviye İngilizcesi) Düzey: «Eski güzel sakalını bile birkaç günlük uzunca bir tıraş seviyesine indirmiştir.» - = R. N. Güntekin.

SEVİYE = (seviye nedir; seviye ne demek; seviye İngilizcesi) Türüne göre kimi zaman damarlarının sıklık ve paralellik düzeyinden doğan güzelliği ile, kimi zaman üzerindeki figürlerin düzgünlüğü ve çekiciliği ile ölçülen; bir taneden dört taneye kadar yan yana konulabilen A harfleri ile derecelendirilen; kerestenin fiyatı için belirleyici olan ağaç ve kereste özelliği.

seviye = düzey [eski terim - öz Türkçe]

SEVİYE = Ses sinyalinin voltajı, gücü ya da yüksekliği.

1: 6 ms