• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sertlik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 5323

buz hokeyi

isim / noun – medical

isim / noun – pharmacology

isim / noun – physical geography

su ürünleri

SERTLİK = (sertlik nedir; sertlik ne demek; sertlik İngilizcesi) (sinema, televizyon) Bir görünçlüğün doğadaki, filmdeki ya da görüntülükteki aydınlık ve karanlık bölümleri arasındaki başkalık, ilişki.

SERTLİK = (sertlik nedir; sertlik ne demek; sertlik İngilizcesi) 1. Kesilmeye, eğilmeye, ögütülmeye karşı dirençlilik anlamında sert olma hali. Brinell setliği; Mohr sertlik derecesi; Shore sertliği gibi derecelendirmeler vardır. 2. Genellikle karbonatları ve bikarbonatları halinde kalsiyum ve mağnezyum tuzlarının suda çözünmüş olarak bulunması. Sert sular kazanlarda ve çaydanlıklarda sert kazan taşlarına sebep olur, ayrıca çözünmeyen yağ asitleri tuzlarını oluşturarak sabunun köpürmesini engeller.

SERTLİK = (sertlik nedir; sertlik ne demek; sertlik İngilizcesi) 1. Sert, katı olma durumu: Derinin altında bir sertlik hissettim. 2. mec. Sert, kırıcı, katı davranış, şiddet, husumet: «Bir zamanlar, sertliğinden, karşında nefes alamazdık.» -N. F. Kısakürek. 3. jeol. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

SERTLİK = (sertlik nedir; sertlik ne demek; sertlik İngilizcesi) Sert olma özelliği.

sertlik = endürasyon [öz Türkçe - eski terim]

sertlik = haşinlik [öz Türkçe - eski terim]

sertlik = huşunet [öz Türkçe - eski terim]

sertlik = indurasyon [öz Türkçe - eski terim]

sertlik = rijidite [öz Türkçe - eski terim]

sertlik = skleroz [öz Türkçe - eski terim]

sertlik = stiffness [öz Türkçe - eski terim]

sertlik = şiddet [öz Türkçe - eski terim]

sertlik = huşûnet [Türkçe - Osmanlıca]

sertlik = kasâvet [Türkçe - Osmanlıca]

sertlik = şiddet [Türkçe - Osmanlıca]

sertlik = unf [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms