• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sersem

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 8410

argo, usa, Canada

eski – kötüleyici

eski söz

isim / noun – derogatory

isim / noun – informal

isim / noun – US informal

isim / noun – US, informal

kaba, argo – İngiliz İngilizcesi

konuşma dili – İngiliz İngilizcesi

sıfat / adjective – informal USA

SERSEM = (sersem nedir; sersem ne demek; sersem İngilizcesi) 1. Hayvanın ayağına çakılan çiviyi perçinlemek için kullanılan nalbant aygıtı. 2. Nalbant araçları konulan kutu.

SERSEM = (sersem nedir; sersem ne demek; sersem İngilizcesi) 1. Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan: Gürültüden sersem oldum. 2. mec. Düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan.

SERSEM = (sersem nedir; sersem ne demek; sersem İngilizcesi) Nalbantların içine mıh koydukları kutu.

sersem = sangı [eski terim - öz Türkçe]

sersem = hıyreser [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms