• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

serbest muhasebeci

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. independent accountant 02. professional accountant

muhasebe

01. public accountant

vergi

01. accountant

SERBEST MUHASEBECİ = 3568 sayılı Kanuna göre meslek icrasına hak kazanmış; ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkelerine uyarak defterlerini tutan, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgeleri düzenleyen kişi. [iş dünyası > ne, nedir, ne demek]

SERBEST MUHASEBECİ = Yükümlülerin muhasebe kayıtlarını düzenleyen ve tutan serbest çalışan kimselerdir. (vergi terimi olarak nedir, ne demektir)

1: 0 ms