• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

senet

Türkçe - İngilizce

bankacılık, finans

isim / noun – law

SENET = (senet nedir; senet ne demek; senet İngilizcesi) Bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt.

SENET = (senet nedir; senet ne demek; senet İngilizcesi) Türesel bir işlem meydana getiren imzalı ya da mühürlü kâğıt.

SENET = (senet nedir; senet ne demek; senet İngilizcesi) Vergilemede, borç alacak ilişkisini kanıtlayan belgelerdir.

SENET = (senet nedir; senet ne demek; senet İngilizcesi) 1. tic. Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit. 2. esk. Dayanılan veya dayanılacak olan şey.

SENET = (senet nedir; senet ne demek; senet İngilizcesi) Ekmek tahtası.

senet = belge [eski terim - öz Türkçe]

senet = belgit [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms