• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

send

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1550

ana kullanım 2

SEND = [send] verb
sent [sent] göndermek, yollamak * eşanlamlı : forward, dispatch, remit, transmit, convey, mail, post, ship
İngilizce örnek : I sent the letter this morning.
Türkçe çevirisi : Mektubu bu sabah gönderdim.
İngilizce örnek : He sent the letter by air mail.
Türkçe çevirisi : Mektubu uçak postasıyla gönderdi.
İngilizce örnek : The parcel was sent by post.
Türkçe çevirisi : Paket posta ile gönderildi.
İngilizce örnek : He was sent to prison for ten years.
Türkçe çevirisi : On yıl hapse mahkûm edildi.
İngilizce örnek : She asked her father to send more money.
Türkçe çevirisi : Babasından daha fazla para göndermesini istedi.
İngilizce örnek : It was very sweet of you to send me flowers.
Türkçe çevirisi : Bana çiçek göndermekle çok şirinlik gösterdin.
İngilizce örnek : The children were sent home.
Türkçe çevirisi : Çocuklar eve gönderildi.
İngilizce örnek : She sent me a card from Paris.
Türkçe çevirisi : Bana Paris’ten bir kart gönderdi.
* send away = (başka bir yere) göndermek
* send for = çağırmak, getirtmek
İngilizce örnek : Will you send for the doctor?
Türkçe çevirisi : Doktor çağırır mısın?
İngilizce örnek : If you don't go away I'll send for the police.
Türkçe çevirisi : Çekip gitmezsen polis çağıracağım.
İngilizce örnek : He's looking very ill. His mother should send for the doctor.
Türkçe çevirisi : Çok hasta görünüyor. Annesi doktor çağırmalı.
* send sth in = göndermek; sunmak
İngilizce örnek : You must send in the form by 20 May.
Türkçe çevirisi : Formu 20 mayısa kadar göndermelisiniz.
* send sb off = oyun dışı etmek, atmak
İngilizce örnek : The referee sent the player off.
Türkçe çevirisi : Hakem oyuncuyu attı.
* send out = dağıtmak, göndermek
İngilizce örnek : We have sent out invitations to the dance.
Türkçe çevirisi : Dans davetiyelerini dağıttık.
İngilizce örnek : The teacher is sending out a questionnaire to all the students.
Türkçe çevirisi : Öğretmen bütün öğrencilere anket dağıtıyor.

SEND = send nedir; send ne demek; send Türkçesi; send nasıl okunur, okunuşu /send/ eylem [past tense : sent, past participle : sent, -ing : sending]

1: 0 ms