• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

selective absorption

İngilizce - Türkçe

SELECTIVE ABSORPTION = (selective absorption nedir; selective absorption Türkçesi) Maddelerin gelen radyasyonun tamamını veya bir kısmını emmesine ilişkin süreç. Kimi nesneler güneşten gelen radyasyonun tamamını emer kimileri ise gelen radyasyona karşı seçici davranır yani bir kısmını emer bir kısmını yansıtır. Atmosferi oluşturan gazlardan ozon, karbondioksit ve su buharı da seçici emme özelliğine sahip olan maddelerdendir. Ozon gazı güneşten gelen radyasyonun sadece yüzde beşini emer ve yeryüzündeki canlılar için oldukça zararlı olan, dalga boyu 0.29 mikron civarındaki zararlı güneş radyasyonunun yere ulaşmasını engeller. Yine karbondioksit yoğun fakat dar bir dalga boyundaki radyasyonları -15 mikron civarı- emici görevini yürütür. Su buharı ise diğerlerinin tam tersine atmosferde en aktif emicidir. Su buharı 4 mikronun altı ile 8.5-11 mikron arasındaki radyasyonu az, 4-4.5, 7-8.5, 11-14 mikron arasını kısmen, 5.5-7, ve 11 mikron üzerindeki dalga boylarının tamamını yoğun bir şekilde emer. Bu özelliklerinden dolayıdır ki atmosferin ısı dengesi ve sera etkisi üzerinde nemin ve karbondioksitin çok büyük etkisi vardır.

1: 0 ms