• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

selection

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1632

madencilik

metalbilim

SELECTION = [si'lekşın] noun
1 seçme, seçilme
İngilizce örnek : Charles Darwin introduced the idea of natural selection.
Türkçe çevirisi : Charles Darwin, doğal ayıklanma fikrini ortaya attı.
2 derleme
İngilizce örnek : The CD includes a selection of his favourite songs.
Türkçe çevirisi : CD, onun sevilen şarkılarından bir derleme içeriyor.

1: 0 ms