• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

seize

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7817

ana kullanım

01. tutmak 02. kavramak 03. kapmak 04. el koymak 05. haczetmek 06. gasp etmek 07. zapt etmek 08. ele geçirmek 09. yakalamak 10. tutuklamak 11. değerlendirmek 12. anlamak 13. derdest etmek 14. el atmak 15. emri altına almak 16. ensesine yapışmak 17. gaspetmek 18. hükmü altına almak 19. müsadere etmek 20. pençelemek 21. almak 22. apazlamak 23. benimsemek 24. boynuna geçirmek 25. ganimet almak 26. ganimet bilmek 27. havada kapmak 28. kabullenmek 29. kaçırmamak 30. mülkiyetine geçirmek 31. temlik etmek 32. toplamak 33. tutukluk yapmak 34. yapışmak 35. zoralıma çarpmak 36. zorla almak

argo

01. apazlamak 02. enselemek

bilişim

01. ele geçirmek

denizcilik

01. piyan yapmak 02. piyan etmek 03. sicim sarıp bağlamak

havacılık

01. sarmak 02. sıcaklık ya da yağsızlıktan dolayı yapışmak 03. sıkılık

hukuk

01. haciz koymak

inşaat

01. tutukluk yapmak

oto

01. yatak sarma 02. kendi kendine enerjilenme

teknik

01. sıkı kavramak

vergi

01. haciz koymak

SEIZE = [si: z] verb
1 tutmak, kapmak * eşanlamlı : grab, snatch, take, grasp, grip, clasp, clutch
İngilizce örnek : She suddenly seized my arm.
Türkçe çevirisi : Birden kolumu kaptı.
İngilizce örnek : You should seize every opportunity to help.
Türkçe çevirisi : Yardım etmek için her fırsatı değerlendirmelisin.
2 el koymak, ele geçirmek, gasp etmek * eşanlamlı : capture, confiscate, take, impound
İngilizce örnek : Nelson seized two of the enemy's ships.
Türkçe çevirisi : Nelson, düşman gemilerinin ikisini ele geçirdi.
3 tutuklamak * eşanlamlı : arrest * karşıtanlamlı : release
İngilizce örnek : The policeman seized the thief.
Türkçe çevirisi : Polis hırsızı tutukladı.

1: 0 ms