• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

seize

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7817

SEIZE = [si: z] verb
1 tutmak, kapmak * eşanlamlı : grab, snatch, take, grasp, grip, clasp, clutch
İngilizce örnek : She suddenly seized my arm.
Türkçe çevirisi : Birden kolumu kaptı.
İngilizce örnek : You should seize every opportunity to help.
Türkçe çevirisi : Yardım etmek için her fırsatı değerlendirmelisin.
2 el koymak, ele geçirmek, gasp etmek * eşanlamlı : capture, confiscate, take, impound
İngilizce örnek : Nelson seized two of the enemy's ships.
Türkçe çevirisi : Nelson, düşman gemilerinin ikisini ele geçirdi.
3 tutuklamak * eşanlamlı : arrest * karşıtanlamlı : release
İngilizce örnek : The policeman seized the thief.
Türkçe çevirisi : Polis hırsızı tutukladı.

1: 0 ms