• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

secret

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1675

ana kullanım 1

bilişim

SECRET = ['si: krit] adjective
1 gizli * eşanlamlı : hidden, concealed, disguised, concealed, confidential, unknown, secluded * karşıtanlamlı : public
İngilizce örnek : The spy got access to the secret information.
Türkçe çevirisi : Casus gizli bilgiye ulaştı.
2 saklı * eşanlamlı : camouflaged, unseen, undercover, underhand * karşıtanlamlı : open
¤ noun
gizli şey, giz, sır * eşanlamlı : mystery, enigma, code, formula
İngilizce örnek : I regret telling him my secret.
Türkçe çevirisi : Ona sırrımı söylediğime pişmanım.
İngilizce örnek : She knows the secret to success.
Türkçe çevirisi : Başarının sırrını biliyor.
İngilizce örnek : I've found out her secret.
Türkçe çevirisi : Onun sırrını öğrendim.
* in secret = gizlice
İngilizce örnek : If I don't get permission, I'll have to go in secret.
Türkçe çevirisi : İzin alamazsam gizlice girmek zorunda kalacağım.
* keep a secret = sır saklamak
İngilizce örnek : Can you keep a secret?
Türkçe çevirisi : Sır saklayabilir misin?
İngilizce örnek : If you can keep a secret, I'll tell you some interesting news.
Türkçe çevirisi : Sır saklayabilirsen sana ilginç bir haber vereceğim.
* secret agent = gizli ajan

SECRET nasıl okunur, okunuşu /'si:krit/ sıfat

1: 0 ms