• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

score

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3031

SCORE = [sko: ] noun
1 çizgi, kertik, çentik, sıyrık
2 sayı, puan, sonuç * eşanlamlı : mark, result, points
İngilizce örnek : I'm worried about my exam score.
Türkçe çevirisi : Sınav sonuçlarımı merak ediyorum.
3 skor
İngilizce örnek : The score was three to two.
Türkçe çevirisi : Skor üç iki idi.
4 sebep * eşanlamlı : reason, cause
5 müz. partisyon
¤ verb
1 (sayı, puan) kazanmak, almak * eşanlamlı : gain, achieve, win, earn, count
İngilizce örnek : Our team scored three points.
Türkçe çevirisi : Takımımız üç puan kazandı.
2 (gol) atmak
İngilizce örnek : He scored two goals.
Türkçe çevirisi : İki gol attı.
İngilizce örnek : The team attacked and scored three goals.
Türkçe çevirisi : Takım atak yaptı ve üç gol attı.
3 çentmek * eşanlamlı : cut, gouge, nick, scratch, scrape
* on that score = o konuda
İngilizce örnek : He never felt the slightest pang of anxiety on that score.
Türkçe çevirisi : O konuda en ufak bir kaygı (rahatsızlık) duymadı.

1: 0 ms