• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

science

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 510

SCIENCE = ['sayıns] noun
1 fen
İngilizce örnek : I don’t want to study science.
Türkçe çevirisi : Fen okumak istemiyorum.
İngilizce örnek : She is a science teacher.
Türkçe çevirisi : O bir fen öğretmeni.
2 bilim, ilim
İngilizce örnek : There have several discoveries in science and technology in the last decade.
Türkçe çevirisi : Son onyılda bilim ve teknolojide birçok buluşlar olmuştur.
* science fiction = bilimkurgu

1: 0 ms