• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

scatter

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12641

SCATTER = ['sketı] verb
saçmak, serpmek, dağıtmak * eşanlamlı : sprinkle, strew, spread, disseminate, diffuse, disperse, dispel, dissipate * karşıtanlamlı : gather, collect
İngilizce örnek : When farmers sow seed by hand, they scatter it.
Türkçe çevirisi : Çiftçiler elle tohum ektikleri zaman tohumu saçarlar.
İngilizce örnek : When the soldiers came, the crowd scattered in every direction.
Türkçe çevirisi : Askerler gelince kalabalık her yöne dağıldı (çil yavrusu gibi dağıldı).

SCATTER = scatter nedir; scatter ne demek; scatter Türkçesi; scatter nasıl okunur, okunuşu /'skEtı/ eylem

1: 0 ms