• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

saturate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 38567

SATURATE = ['seçıreyt] verb
sırılsıklam etmek * eşanlamlı : soak, drench, steep, satiate, imbue, impregnate * karşıtanlamlı : drain
İngilizce örnek : My clothes were completely saturated in the rain.
Türkçe çevirisi : Giysilerim yağmurda tamamen sırılsıklam oldu.
2 (sth with sth) ile doldurmak
İngilizce örnek : The mobile phone market is saturated with cheap imports.
Türkçe çevirisi : Cep telefonu piyasası ucuz ithallerle dolu.

SATURATE = (saturate nedir; saturate Türkçesi) Herhangi bir şeyi daha fazla ememeyecek, çözülemeyecek, taşıyamayacak hale getirmek. Meteorolojide bu terim, belli bir hacimdeki su buharı miktarı söz konusu olduğunda kullanılır. Hali hazır sıcaklıkta, su buharı tarafından yapılan basıncın mümkün olan maksimum buhar basıncına eşit olma durumu. Hava doymuş hale geldiğinde nispi nem % 100'dür.

1: 0 ms