• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

satisfactory

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3214

SATISFACTORY = [setis'fektıri] adjective
doyurucu, tatmin edici, yeterli, tatminkâr * eşanlamlı : adequate, sufficient, suitable, acceptable, fair * karşıtanlamlı : unsatisfactory
İngilizce örnek : He couldn't give me a satisfactory answer.
Türkçe çevirisi : Bana tatminkâr bir yanıt vermedi.
İngilizce örnek : The results are satisfactory.
Türkçe çevirisi : Sonuçlar tatmin edici.

1: 0 ms