• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

satın alma

Türkçe - İngilizce

bankacılık

iş dünyası

kütüphanecilik

SATIN ALMA = (satın alma nedir; satın alma ne demek; satın alma İngilizcesi) 1. Kurum ve kuruluşlarda gereksinim duyulan malları almaya yetkili birim. 2. Satın almak işi, mübayaa: «Buradaki yasaların yabancıların ev satın almalarına mâni olup olmadığını bilmiyordu henüz.» -N. Uygur.

SATIN ALMA = (satın alma nedir; satın alma ne demek; satın alma İngilizcesi) Bir birim mal, hizmet ya da üretim faktörünün piyasa fiyatından edinimi.

SATIN ALMA = (satın alma nedir; satın alma ne demek; satın alma İngilizcesi) Parası karşılığında mal alınabilmesi sağlanılmak üzere yapılan işlem.

satın alma = harîd [Türkçe - Osmanlıca]

satın alma = iştirâ [Türkçe - Osmanlıca]

satın alma = mübâyaa [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms