• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

satıcının ağız yapması

Türkçe - İngilizce

konuşma dili

01. pitch

1: 0 ms