• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sarılmak

Türkçe - İngilizce

boks, güreş

fiil / verb

SARILMAK = (sarılmak nedir; sarılmak ne demek; sarılmak İngilizcesi) 1. Sarma işi yapılmak: «Ellerine sarıldım, öpüyorum, sorularımı tekrarlıyorum.» -R. H. Karay. 2. (-e) Bir şeyin üzerine bir veya birkaç kez dolanmak: «Yeldirmelerine sarılmış yanık yüzlü bir küme köy kadını hep birden trene ellerini uzatıyor, bağırıyordu.» -H. S. Tanrıöver. 3. (-e) Kollarını dolamak, kucaklamak: «Sarıldığı gibi iki yanağından içtenlikle öpmüştü müdürü.» -A. Kulin. 4. Bütün gücü ile ele almak. 5. Hemen yapmaya koyulmak, girişmek: «Hemen kaleme sarıldım, benim güzel kardeşim, sana geçen bir ayda başımdan geçenleri yazacağım.» -M. Ş. Esendal. 6. mec. Büyük bir istekle kendini vermek, benimsemek: «İkinci sınıfa geçtikten sonra derslerine daha fazla sarılmıştır.» -F. R. Atay.

SARILMAK = (sarılmak nedir; sarılmak ne demek; sarılmak İngilizcesi) Sarmak, kuşatmak, muhasara etmek.

sarılmak = ihâta edilmek [Türkçe - Osmanlıca]

sarılmak = temessük etmek [Türkçe - Osmanlıca]

sarılmak = tevessül etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms