• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sapkınlık

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

SAPKINLIK = (sapkınlık nedir; sapkınlık ne demek; sapkınlık İngilizcesi) Özellikle cinsel davranış alanında toplumca uygunsuz bulunan yollara sapma durumu.

SAPKINLIK = (sapkınlık nedir; sapkınlık ne demek; sapkınlık İngilizcesi) Sapkın olma durumu.

SAPKINLIK = (sapkınlık nedir; sapkınlık ne demek; sapkınlık İngilizcesi) Toplumun benimsediği ahlak ölçüleriyle sürekli olarak çelişme durumunda olma.

sapkınlık = aberasyon [öz Türkçe - eski terim]

sapkınlık = anomali [öz Türkçe - eski terim]

sapkınlık = anormallik [öz Türkçe - eski terim]

sapkınlık = dalalet [öz Türkçe - eski terim]

sapkınlık = dalâlet [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms