• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sapa

Türkçe - İngilizce

SAPA = (sapa nedir; sapa ne demek; sapa İngilizcesi) 1. Dolambaçlı, engelli yol, dik yokuş. 2. Issız yol. 3. Yola uzak yer.

SAPA = (sapa nedir; sapa ne demek; sapa İngilizcesi) 1. Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan: «Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk.» -A. H. Tanpınar. 2. Merkezden uzak, kıyıda köşede kalmış: «Eskiden sapa semtlerde küçücük dükkânlar görünürdü.» -S. F. Abasıyanık. 3. mec. Düzgün olmayan, yolundan sapmış: «Kimileri sert çıkışlarda, karşı koymalarda, sapa ilişkilerde çözüm arıyor.» -T. Uyar.

1: 0 ms