• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sapınç

Türkçe - İngilizce

haritacılık

isim / noun

SAPINÇ = (sapınç nedir; sapınç ne demek; sapınç İngilizcesi) (sinema, televizyon) Merceklerin görüntüyü oluşturmalarında ortaya çıkan kusurlar. (Başlıca sapınçlar, renkser, yuvarsal, fıçı sapması, yastık sapmasıdır).

SAPINÇ = (sapınç nedir; sapınç ne demek; sapınç İngilizcesi) 1. fizik, sinema, televizyon: Bir merceğin eksik kırınımı ya da odaksallaşması olayı. 2. gökbilim: Işık hızının sonlu olmasına ya da yerin devinimine bağlı olarak yıldızlarda görülen yer değişimi.

SAPINÇ = (sapınç nedir; sapınç ne demek; sapınç İngilizcesi) Işık hızının sonlu olmasından ve Yer'in devinmesinden ileri gelen, yıldızların görünürdeki yer değiştirmesi; ışığın sapması.

SAPINÇ = (sapınç nedir; sapınç ne demek; sapınç İngilizcesi) Özel bir görevin düzgülü sonuca varmasını engelleyen sapıklık.

SAPINÇ = (sapınç nedir; sapınç ne demek; sapınç İngilizcesi) ruh b. 1. Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, aberasyon. 2. gökb. Işık hızının sonlu olmasından dolayı bir gök cisminin görünen konumu ile gerçek konumu arasındaki fark, aberasyon. 3. gökb. Bir mercek, ayna veya optik dizgenin odaklama özelliklerindeki yanlış, aberasyon.

sapınç = aberasyon [öz Türkçe - eski terim]

sapınç = dalalet [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms