• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sanki

Türkçe - İngilizce

belirteç / adverb

belirteç / adverb – informal

önek / prefix

SANKİ = (sanki nedir; sanki ne demek; sanki İngilizcesi) 1. Farz edelim ki, güya: «Sanki toprak altına diri diri gömülen benim.» - = Ağaoğlu. 2. Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılan bir söz: Ne olur sanki, sen de gelsen? = 3. Sözüm ona, sözde: «O cana yakın, o çocuk yüzüyle dört yanına bakınca, sanki bütün varlık masumlukla aydınlanırdı.» - = Halikarnas Balıkçısı.

sanki = sözümona [eski terim - öz Türkçe]

sanki = güya [öz Türkçe - eski terim]

sanki = âdeta [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms