• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sample

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1258

ana kullanım 1

01. örnek 02. numune 03. model 04. mostra 05. örneklem 06. eşantiyon 07. çeşit 08. deneme 09. göstermelik 10. mostralık 11. numune ile ilgili 12. numunelik 13. örnek ile ilgili 14. örnekleme 15. örneklik 16. çeşni 17. tipik özellik

ana kullanım 2

01. örneklemek 02. örnek seçmek 03. örnek olarak denemek 04. numune almak 05. tatmak 06. tadına bakarak kalitesini saptamak 07. deneyerek öğrenmek 08. sınamak 09. tecrübe etmek 10. örnek almak 11. anlamak 12. denemek 13. tadarak kalitesini saptamak 14. tatına bakmak

bilişim

01. örnektir

eğitim

01. imtisal 02. kopya 03. misal 04. numunei imtisal

haritacılık

01. örnek küme

inşaat

01. malzeme numunesi

tekstil

01. desen 02. kontrol etmek 03. ön deneme 04. ön denemede kullanılan materyal 05. örnek alıp kontrol etmek

SAMPLE = ['sa: mpıl] noun
örnek, model; numune; eşantiyon * eşanlamlı : example, specimen, instance; model, pattern, sampling
İngilizce örnek : I've asked for a sample because I want to make sure I'm buying the right quality.
Türkçe çevirisi : Bir numune istedim çünkü doğru kaliteyi aldığımdan emin olmak istiyorum.
İngilizce örnek : These goods are not like the sample you sent us.
Türkçe çevirisi : Bu mallar bize gönderdiğiniz numune ile aynı değil.
İngilizce örnek : We'll have to get a blood sample.
Türkçe çevirisi : Bir kan örneği almamız gerekecek.

SAMPLE = nasıl okunur, okunuşu /'sa:mpıl/ isim

1: 0 ms