• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

salma

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7874

biyoloji

havacılık

kentbilim

yelken sporu

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Bir teknenin rüzgara veya akıntıya bağlı olarak dönmesi.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Köylerde uygulanan, bedenen çalışarak da ödenebilen bir baş vergisidir.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Yelkenli teknelerin altında bulunan denge sağlamaya yarayan ağırlık.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) 1. Biçilmiş ağaç parçası, kiriş. 2. Kalın kereste.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) 1. Birkaç evlek asma bağı ya da gül bahçesi. 2. Tarlada ekin ekmek için ayrılan toprak parçası.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) 1. Kimi köylü elbiselerinde kolun yeninden sarkan uzun kumaş parçası. 2. Kimi köylü şalvarlarının dizden aşağısına dikilen alaca renkli bölüm.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) 1. Köy bütçesi için köylülerden alınan para. 2. Vergi.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) 1. Salmak işi. 2. Pirinçle pişirilen bir tür yemek: Midye salması. 3. hlk. Genellikle köylerde işlerin görülmesi için ihtiyar heyetinin kararıyla her evden toplanması gereken para. 4. Bazı köylü giysilerinde kolun yeninden sarkan kumaş parçası. 5. Kuşların üretilmesine ayrılan oda. 6. sf. Başıboş gezen (hayvan): Salma sığır. 7. sf. Sürekli akan (su). 8. tar. Osmanlı Devleti'nde kol gezen kolluk eri.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Ağaç kesmek ya da yontmak için kullanılan bir yanı keser, öteki yanı balta biçiminde araç.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Başı boş, yularsız, serbest.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Başıboş, serbest.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Bebek salıncağı.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Bir arktan akıtılarak getirilen su.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Bir evleklik yer.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Bir telin tınlaması devam ederken tele ikinci kez vurulmaksızın, parmaklar aynı tel üzerinde iki perdeye birden basılı konumda iken üst perdedeki parmağın aniden kaldırılması yoluyla ikinci bir ses elde edilmesi yöntemi.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Bulgurlu ya da pirinçli lahana yemeği.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Büyük başörtüsü, yazma.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Köy bütçesi için köylülerden alınan vergi.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Köy gelirlerinin, köyün zorunlu işlerini ve köydeki aylıklı görevlilerin aylıklarını karşılamaya yetmediği durumlarda, 20 lirayı geçmemek üzere her aileden alınan bir tür yerel vergi.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Pala, büyük bıçak, saldırma.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Uğurlama.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Üstü ve üç yanı kapalı ağıl.

SALMA = (salma nedir; salma ne demek; salma İngilizcesi) Yapıların çatılarında kullanılan dört köşeli kalınca kereste.

salma = release [öz Türkçe - eski terim]

salma = ıtlak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms