• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

saldırmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

deyim

iş dünyası

SALDIRMAK = (saldırmak nedir; saldırmak ne demek; saldırmak İngilizcesi) 1. Bir kimseye veya bir şeye karşı saldırı yöneltmek, zarar verici bir davranışta bulunmak, hücum etmek: «Bugün şu dakikada onlar hâlâ düşmana saldırıyorlardı.» -H. C. Yalçın. 2. Bir şey veya kimse üzerine saldırı yapılmasına sebep olmak. 3. (-den) Gemi, kalkmak için yelken açıp başını gideceği yola çevirmek. 4. mec. Yıkıcı ve sert eleştiriler yapmak. 5. kim. Etkisiyle eritmek: Asitler madenlere saldırır.

saldırmak = hücum etmek [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms