• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

salınım

Türkçe - İngilizce

bilim teknik

bilişim

çevrebilim

haritacılık

kontrol sistemleri

meteoroloji

SALINIM = (salınım nedir; salınım ne demek; salınım İngilizcesi) (sinema, televizyon) Bir denge durumu çevresinde oluşan, birim zamandaki yinelenme sayısına -yinelenim- ve yeğinliğine -genlik- göre belirlenen dönemsel devinim.

SALINIM = (salınım nedir; salınım ne demek; salınım İngilizcesi) 1. Bir sarkacın, bir salıngacın, durmadan yinelenen gidip gelme devinimi. 2. Bir dalgalı akım çevriminde eksiciklerin ileri geri yinelenen titreşimi.

SALINIM = (salınım nedir; salınım ne demek; salınım İngilizcesi) 1. Salınma işi. 2. fiz. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi, raks.

SALINIM = (salınım nedir; salınım ne demek; salınım İngilizcesi) Bir zaman dizisinin, ortalama çevresindeki düzenli dalgalanması.

SALINIM = (salınım nedir; salınım ne demek; salınım İngilizcesi) fizik: Düzenli olarak, hep eş konumlardan eş hızla geçen nesnenin oluşturduğu devinim.

SALINIM = (salınım nedir; salınım ne demek; salınım İngilizcesi) İleri-geri şeklindeki titreşim hareketi.

1: 0 ms