• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sakınmak

Türkçe - İngilizce

SAKINMAK = (sakınmak nedir; sakınmak ne demek; sakınmak İngilizcesi) 1. Herhangi bir korku veya düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak durmak, içtinap etmek: «Bıçak kemiğe dayandı mı başkaldırır, canını sakınmaz, hakkını ister.» -A. Ağaoğlu. 2. Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak. 3. Korumak, esirgemek, gözetmek: «Kendini tramvay ve otomobil tehlikelerinden sakınarak yürüdü.» -H. R. Gürpınar.

SAKINMAK = (sakınmak nedir; sakınmak ne demek; sakınmak İngilizcesi) 1. Uzaklaşmak. 2. Saklamak, riayet etmek, muhafaza etmek. 3. Esirgemek.

sakınmak = imtina etmek [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms