• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sahi

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7495

sahi = gerçekten [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms