• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sıyrık

Türkçe - İngilizce

veterinerlik

SIYRIK = (sıyrık nedir; sıyrık ne demek; sıyrık İngilizcesi) Travmatik nedenlerle biçimlenen derinin yüzlek katındaki doku kayıpları, ekskorasyon.

SIYRIK = (sıyrık nedir; sıyrık ne demek; sıyrık İngilizcesi) 1. Çarpma veya vurma sonucunda vücutta hafifçe kazınmış, zedelenmiş, soyulmuş, kanamış yer. 2. Sıyrılmış yer. 3. sf. Yüzeyinden bir parça sıyrılmış olan. 4. sf. mec. Utanması olmayan.

SIYRIK = (sıyrık nedir; sıyrık ne demek; sıyrık İngilizcesi) 1. Utanmaz, yüzsüz, bilgisiz kimse. 2. Başıboş dolaşan, dağınık, kötü giyimli kimse, serseri.

SIYRIK = (sıyrık nedir; sıyrık ne demek; sıyrık İngilizcesi) Utanma perdesini kaldırmış, terbiye ve hayası kıt.

sıyrık = abrazyo [öz Türkçe - eski terim]

sıyrık = abrazyon [öz Türkçe - eski terim]

sıyrık = ekskoriasyon [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms