• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sıyırmak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

fiil / verb

SIYIRMAK = (sıyırmak nedir; sıyırmak ne demek; sıyırmak İngilizcesi) 1. Hızla sürtünerek bir şeyin yüzünden bir parça soymak, koparmak veya üzerini hafifçe yırtmak: Çark elini sıyırdı. 2. Sürtünerek veya çekerek bir şeyi yerinden almak, kaldırmak. 3. Bir şeyin üstündeki örtüyü çekerek almak veya açmak: «Genç adam ceketini çıkardı, kolunu sıyırdı, uzattı.» -P. Safa. 4. Çekerek çıkarmak: Kılıcını sıyırdı. 5. Kazıyarak, silerek üzerinde veya içinde hiçbir şey bırakmamak: Tabağı sıyırmak. Eti sıyırmak. 6. Hafifçe dokunarak geçmek: Kurşun başını sıyırıp geçti. 7. mec. Akıl sağlığını kaybetmiş olmak. 8. mec. Çekip kurtarmak: «Hem o kız on gündür, yağmurlarla beraber devam eden çökkünlüğümden beni sıyırıp kurtaracak kudrette mi?» -R. H. Karay.

SIYIRMAK = (sıyırmak nedir; sıyırmak ne demek; sıyırmak İngilizcesi) Göndermek : Ben çocuğu hayvanların arkasından sıyırırım.

SIYIRMAK = (sıyırmak nedir; sıyırmak ne demek; sıyırmak İngilizcesi) Kürekle küremek.

SIYIRMAK = (sıyırmak nedir; sıyırmak ne demek; sıyırmak İngilizcesi) Saç taramak.

SIYIRMAK = (sıyırmak nedir; sıyırmak ne demek; sıyırmak İngilizcesi) Sıyrılmak.

SIYIRMAK = (sıyırmak nedir; sıyırmak ne demek; sıyırmak İngilizcesi) Toplamak.

SIYIRMAK = (sıyırmak nedir; sıyırmak ne demek; sıyırmak İngilizcesi) Yukarı kaldırmak (sürgülü şeyler için) : Oda havalansın, pencereyi sıyır.

1: 0 ms