• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sıkışmak

Türkçe - İngilizce

deyim – İngiliz İngilizcesi

eylem / verb

SIKIŞMAK = (sıkışmak nedir; sıkışmak ne demek; sıkışmak İngilizcesi) 1. Kalabalıktan dolayı birbirine çok yaklaşmak: «Üç hademe, ebe, hasta bakıcı merdivenin orta sahanlığında sıkışmışlar, sedyeyi çevirmeye çalışıyorlar.» -M. Ş. Esendal. 2. İki şey arasında kalmak: Parmağı kapıya sıkışmış. 3. Yerinden oynamamak: Vida sıkışmış. 4. Dar bir yere zorla sığmak veya sığdırılmak: «Karşıda apartmanın köşesine sıkışmış baraka kahveden bir adam, bir kürek ateş çıkardı.» -M. Ş. Esendal. 5. Zor bir durumda kalmak: «Osmanlı İmparatorluğu sıkışınca üç milyon asker çıkarabiliyordu.» -E. İ. Benice. 6. Sıkıntı ve darlık vermek, çarpıntı duymak: Göğsü sıkışmış. 7. Tuvalet ihtiyacı gelmek.

1: 0 ms