• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sıhriyet

Türkçe - İngilizce

SIHRİYET = (sıhriyet nedir; sıhriyet ne demek; sıhriyet İngilizcesi) Evlenme yolu ile meydana gelen yakınlık, akrabalık.

SIHRİYET = (sıhriyet nedir; sıhriyet ne demek; sıhriyet İngilizcesi) Evlenme sonucu oluşan yakınlık, dünürlük, hısımlık: «Kendi yetiştirdiği evlatlığı, Kimya ile evlendirmek suretiyle bir nevi sıhriyet de tesis edebilmişti.» - = H. Çelebi.

sıhriyet = kanbağsız akrabalık [eski terim - öz Türkçe]

sıhriyet = evlilikten doğan akrabalık [Osmanlıca - Türkçe]

sıhriyet = kan bağı [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms