• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sıçramak

Türkçe - İngilizce

SIÇRAMAK = (sıçramak nedir; sıçramak ne demek; sıçramak İngilizcesi) 1. Ayaklarla, birdenbire ve kuvvetle yeri teperek hızla yukarıya veya ileriye atılmak: Çocuk taştan taşa sıçrayarak gitti. 2. (nsz) Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak: «Uyumuş olacak ki yataktan sıçrayarak uyandı.» -S. F. Abasıyanık. 3. Yerinden koparak hızla, parçalar durumunda savrulmak: «Tarlalardan kalkan çamur parçaları etrafa, bazen de üstüme sıçrıyordu.» -Ö. Seyfettin. 4. Yayılmak, bir yerden başka bir yere geçmek: «Hatta az önce Birgi'ye de sıçramıştı satışlar.» -N. Cumalı.

1: 0 ms