• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sıçrama

Türkçe - İngilizce

havacılık

SIÇRAMA = (sıçrama nedir; sıçrama ne demek; sıçrama İngilizcesi) 1. Sıçramak işi. 2. sp. Ayaklarla, birdenbire yeri teperek kısa süre havaya yükselme.

SIÇRAMA = (sıçrama nedir; sıçrama ne demek; sıçrama İngilizcesi) Araçtan atlamalarda, daha çok sıçrama hızı kazandırmak için çelik yayla donatılmış eğik yüzeyli araç.

SIÇRAMA = (sıçrama nedir; sıçrama ne demek; sıçrama İngilizcesi) Ayakların birbiri ardı sıra yeri itmesiyle yerden kopma ve kısa süre havada kalma.

SIÇRAMA = (sıçrama nedir; sıçrama ne demek; sıçrama İngilizcesi) Bir soru ya da bir görüşme cibinliğinde değişik bağlamlar arasında uygun bağlaçlara ya da hazırlayıcı sorulara yer verilmeden yapılan geçiş.

SIÇRAMA = (sıçrama nedir; sıçrama ne demek; sıçrama İngilizcesi) Dansçının hafifçe sıçraması.

SIÇRAMA = (sıçrama nedir; sıçrama ne demek; sıçrama İngilizcesi) Gelişme koşusundan hız alarak, ayağın itme gücüyle vücudu yerden koparıp uzağa ya da havaya fırlatma.

SIÇRAMA = (sıçrama nedir; sıçrama ne demek; sıçrama İngilizcesi) Gelişme sürecinin ve değişmelerin niteliksel biçimde belirmesi.

sıçrama = metastaz [öz Türkçe - eski terim]

sıçrama = skip [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms