• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

süslemek

Türkçe - İngilizce

fiil / verb

şaka yollu

SÜSLEMEK = (süslemek nedir; süslemek ne demek; süslemek İngilizcesi) 1. Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek: «Yemişçiler dükkânlarını meyvelerle süslüyorlar.» -S. F. Abasıyanık. 2. mec. Söz oyunlarıyla güzelleştirmek: «Söylediğim şeyleri, maalesef bir kısmı da uydurma olan misallerle süsleyerek adamcağızı âdeta ağlamaklı ederdim.» -R. N. Güntekin. 3. mec. Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak: Ben onu bir süsleyeyim de görsün.

süslemek = tezyin etmek [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms