• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

söylemek

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

dilbilim

eski söz

eylem / verb – archaic

fiil / verb

iş dünyası

SÖYLEMEK = (söylemek nedir; söylemek ne demek; söylemek İngilizcesi) 1. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: «Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim.» -R. N. Güntekin. 2. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak: «Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar.» -S. F. Abasıyanık. 3. Yapılmasını istemek. 4. (nsz) Türkü, şarkı vb. okumak: «Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi.» -R. N. Güntekin. 5. (nsz) Yazmak, düzmek: Şiir söylemek. 6. (-e) Haber vermek: «Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler.» -A. Ş. Hisar. 7. (-i, -e) Önceden bildirmek, tahmin etmek: «Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim.» -R. H. Karay. 8. mec. Sipariş etmek. 9. (nsz) mec. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak: «Ne söyler bu türküler / Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler» -N. Cumalı.

SÖYLEMEK = (söylemek nedir; söylemek ne demek; söylemek İngilizcesi) Konuşmak.

söylemek = beyan etmek [öz Türkçe - eski terim]

söylemek = ifade etmek [öz Türkçe - eski terim]

söylemek = lütfetmek [öz Türkçe - eski terim]

söylemek = telaffuz etmek [öz Türkçe - eski terim]

söylemek = rûşen kılmak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms